Fler är 50 miljoner människor är på flykt i världen, en
flykt undan krig, svält och elände. I vårt land är vi drygt nio miljoner inkl.
barn, äldre och allt fler invandrare. Det säger sig ju självt att vi inte kan
ta emot alla som smugglas på dödens hav trots Grekland och Italiens dilemma.
Det hjälper inte hur gärna vi än vill.

Miljarder satsas i världen på hjälpbehov. Det går att
bevattna, borra efter vatten och avsalta havsvatten, det kräver bara energi.
Israelerna är jätteduktiga på detta. Vi har i dag väl utvecklad solenergi,
paneler över Sahara skulle teoretiskt förse hela världen med elkraft. I princip
kunde hela Sahara bli beboeligt genom bevattning och egen elkraft. Med
biologisk rening finge man sedan vatten till odling, så öknen kunde bli
självförsörjande.

Om ny teknologi användes på bästa sätt – jag tror att många
företag skulle ställa upp och sponsra en sådan lösning – och om miljarderna satsades
på så sätt, kunde Sahara bli nästa tillväxtområde. Olika folkslag kunde
hänvisas till skilda områden, sunni- och shiamuslimer är ju inte precis några
vänner. Förr delade Migrationsverket på dessa, det gör man inte nu längre utan
vi ser hur ovänskapen följer med till vårt land.

Människor skulle inte behöva överge sin nedärvda kultur och
försöka bli svenskar, de flesta vill ju flytta hem till sin hembygd igen när
krigen är över. Detta skulle på så sätt bli möjligt.

Detta är ett förslag till lösning på ett till synes olösligt
problem. Snälla sprid detta! DELA, DELA!